Osakeyhtiön tilintarkastusvelvollisuus

MITKÄ OVAT TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDEN RAJAT?

Osakeyhtiön tilintarkastusvelvollisuuden rajat:

Tilintarkastuslain (1141/2015) mukaan tilintarkastusvaatimukset ovat seuraavat:

» Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tässä laissa ja muussa laissa säädetään.

» Jollei muussa laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Suomeksi sanottuna tilintarkastaja vaaditaan, mikäli kaksi (kolmesta) edellä mainituista vaatimuksista täyttyy kahdella tilikautena peräkkäin.

MITEN VALITA TILINTARKASTAJA?

Tilintarkastajan valinta

Toimintansa aloittavalla yhteisöllä ei ole velvollisuutta nimetä tilintarkastajaa (rekisteröinnin yhteydessä), ellei ole ilmeistä, että tilintarkastajan valitsematta jättämisen kriteerit eivät täyty.

Mikäli edellä mainitut tilintarkastuskriteerit täyttyvät, tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa. Joko varsinaisessa yhtiökokouksessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Kokous on kutsuttava koolle Osakeyhtiölain (624/2006) mukaisesti.

Kun tilintarkastaja on valittu, tilintarkastaja on rekisteröitävä kaupparekisteriin. Yleensä tilintarkastajat eivät allekirjoita tilinpäätöstä ilman rekisteröitymistä tai yhtiökokouksen päätöstä tilintarkastajan valinnasta. Tämä on siis tärkeä askel, joka edellyttää myös joko yhtiökokouksen päätöstä tilintarkastajan nimittämisestä.

TARVITSETKO APUA?

Autamma mielellämme kirjanpidossa ja verosuunnittelussa.

Mikäli tarvitset tilitoimistopalveluita tai apua uuden yhtiön perustamisessa, älä epäröi ottaa yhteyttä:

Jonne Anttila

jonne.anttila(at)eaccounting.fi

+358 (0)45 6743350

Jonne Anttila, KTM, on Accounting Finland Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.