Sähköinen tilitoimisto

Tavoite

Sähköinen kirjanpito kulkee yrittäjän matkassa

eAccounting Finland Oy on vuonna 2016 perustettu sähköinen tilitoimisto. Tavoitteenamme on tehdä kirjanpito, verotus- sekä laskenta-asiat mahdollisemman yksinkertaiseksi ja kivuttomaksi yrittäjälle, sekä antaa nopeasti vastauksia yrittäjän mahdollisiin kysymyksiin.

Tätä kautta yrittäjän on helpompi keskittää energiansa omaan tuottavaan toimintaansa. Menestyvä yrittäjäasiakas on tietysti myös meidän etu.

Palvelumme toimii nykyaikaisesti verkon välityksellä eli sijainnillasi ei ole meille merkitystä. eAccounting Finland Oy käyttää sähköisiä Procountor, Maestro sekä Netvisor kirjanpito-ohjelmistoja.

Suhteellisen pienenä 3 hengen tilitoimistona tunnemme kaikki asiakkaamme. Toimimme nopeasti sekä ketterästi asiakkaan tarpeet tunnistaen. Jokainen asiakas on meille yhtä tärkeä.

Ulkomailla ulkoistettuna työskentely on opettanut paljon sekä käytännön laskentatoimesta että kansainvälisyydestä ja englanniksi työskentelystä. Noin puolet asiakkaskunnastamme onkin ulkomaalaistaustaisia.

Tausta

Kansainvälinen taloushallinnon asiantuntija

Yrityksen toimitusjohtajan, Jonne Anttilan (KTM) tausta on laskentatoimessa. Ennen eAccounting Finland Oy:n perustamista Jonne työskententeli viisi vuotta (2010-2015) Prahassa (CZE) erinäisissä laskentatehtävissä (sekä ulkoisessa laskennassa että johdon laskennantehtävissä) suurissa kansainvälisissä yrityksissä, joissa kollegat olivat levittäytyneet ympäri maailmaa. Suurin osa tehtävistä oli yritysten sisäistä ulkoistusta ja osa ulkoistettua palvelua, joissa asiakkaana on ollut Suomessa sijaitsevat sisaryritykset tai asiakkaat.

Tämä ulkomailla etänätyöskentely on opettanut paljon sekä käytännön laskentatoimesta, että kansainvälisyydestä. Myös nykyaikaisesta sähköisestä kommunikoinnista tilanteissa, joissa kollegat ovat levittäytyneet ympäri maailmaa.

Tätä oppia olemme menestyksekkäästi hyödyntäneet eAccounting Finland Oy:n puitteissa vuodesta 2016 lähtien.

Jonne on valmistunut Lapin Yliopiston vuonna 2011 pääaineena laskentatoimi (KTM).

Kotimaisten perheyhtiöiden talousjohdon osaaja

Tuomas Anttila (KTM, FM) on yrityksen partner, joka on toiminut noin vuosikymmenen ajan suuryritysten talousjohdon tehtävissä vastaten ulkoisen ja sisäisen laskennan lisäksi muun muassa yritysrahoituksesta ja henkilöstöhallintoon liittyvistä kokonaisuuksista.

Erityistä toimialaosaamista Tuomakselle on kertynyt logistiikasta (kappaletavara, raakapuu, varastotoiminnot), mekaanisesta metsäteollisuudesta sekä viimeisimpänä vähittäiskaupasta. Hän on ollut toteuttamassa monipuolisesti erilaisia hankkeita modernien raportointijärjestelmien kehittämisestä merkittävän kokoisten teollisten investointihankkeiden rahoituksen varmistamiseen.

Lisäksi Tuomas on toiminut taloushallinnon opettajana ammattiopistossa ja sivutoimisena yrittäjänä pienten yritysten kirjanpitäjänä. Hänen pohjakoulutuksensa on KTM (laskentatoimi ja rahoitus) sekä FM (matematiikka) Oulun Yliopistosta.