YRITYSJÄRJESTELYT

Mitä?

Kaikki yritysjärjestelypalvelut samasta osoitteesta

Yritysjärjestelyt ovat keinoja, joilla liiketoiminnan rakenteesta tehdään mahdollisimman kannattava ja tehokas asianomaisen yrityksen / omistajien tarpeet huomioiden. Yritysjärjestelyt ovat ainutkertaisia projekteja, joissa osaava asiantuntija on ensiarvoisen tärkeä kumppani.

Yritysjärjestelyn valmisteluvaihe tulee suorittaa huolellisesti siten, että kaikki yritysjärjestelyn taustat ja tavoitteet on huomioitu ja mahdolliset haasteet tunnistettu. Täten varmistutaan parhaasta mahdollisesta lopputuloksesta.

Tarjoamme kattavia yritysjärjestelypalveluita 15 vuoden kokemuksella yritysjärjestelyistä ja taloushallinnon erityisasiantuntijan tehtävistä. Käyttämällä meidän kirjanpidon ja yritysjärjestelyiden palveluita, varmistutte myös siitä, että yritysjärjestelyn vuoksi tapahtuva muutos tulee tehtyä kirjanpidollisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Yritysjärjestelyt
eaccounting-finland-taloushallinto-yritysjarjestelyt

Tilanne missä nykyinen yhtiömuoto ei enää palvele yrityksen tarkoitusta esimerkiksi kasvaneen liiketoiminnan tai omistajajärjestelyn vuoksi. Tällöin tulee eteen yhtiömuodon muutos. Esimerkiksi:

  • Toiminimen muutos avoimeksi yhtiöksi tai osakeyhtiöksi.
  • Avoimen tai kommandiitti yhtiön muutos osakeyhtiöksi.

Sulautuminen on tilanne, jossa kaksi (tai useampi) osakeyhtiötä sulautuminen yhdeksi yhtiöksi. Sulautuva yhtiö purkautuu ja siirtää varat vastaanottavalle yhtiölle.

Jakautumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa yksi osakeyhtiö jakautuu kahdeksi (tai useammaksi yhtiöksi).

Joskus yritystoiminta tulee elinkaarensa päähän, tällöin toteutetaan yritystoiminnan alasajo ja lakkauttaminen.

Sukupolvenvaihdos on tilanne, jossa yrityksen omistajuus ja johtajuus siirretään yrittäjä-omistajalta seuraavalle sukupolvelle.

Sukupolvenvaihdosessa on tietyin edellytyksin mahdollista saada verohuojennuksia.

Sukupolvenvaihdoksen tekeminen verotehokkaasti on useita vuosia kestävä prosessi, joka tulee suunnitella huolellisesti jo etukäteen.

Osakevaihdolla tarkoitetaan yleensä järjestelyä, jossa osakeyhtiö hankkii toisen osakeyhtiön osakkeita niin paljon, että se saa äänivallan ko. yhtiössä.

Osakevaihdossa osakeyhtiön osakkeita hankitaan antamalla vastikkeena rahan sijasta toisen yhtiön osakkeita.

Osakevaihdolla voidaan luoda holdingyhtiörakenne tai organisoida muutoin omistuksia liiketaloudellisesti toimivampaan muotoon.

Holdingyhtiö on osakeyhtiö, joka omistaa passiivisesti yhden tai useamman yhtiön osakkeita.

Holdingyhtiön hyöty tulee verotusmenettelystä. Hyötyjä voi saada etenkin myyntivoittojen ja osinkojen verotuskäsittelystä.

Arvonmääritys luo pohjan yrityskauppaneuvotteluille. Yrityksen arvo määräytyy yrityksen tase-eristä, historiallisesta käyttökatteesta, mutta myös tulevaisuuden näkymistä, asiakkaista, työntekijöistä, käytettävästä teknologista sekä vallitsevista markkina- että kilpailutilanteesta.

Arvonmääritys toimii yritys- tai liiketoimintakaupan työkaluna, josta saa tukea kauppaneuvotteluihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

"Kun osaavan palvelun saa henkilökohtaisesti suoraan omasta tilitoimistosta, se helpottaa yrittäjän arkea."

Miksi?

Koska tulevaisuutta ei voi ennustaa

Yrityksille tulee usein toiminta-aikanaan paljon yllättäviä kysymyksiä ja muutoksia, joita on vaikea ennustaa.

Tulee muutoksia omistusrakenteeseen, verosuunnittelua, rahoitushakemuksia tai hakemuksia verottajalle. Tälläisissa tilanteissa huomaat osaavan tilitoimiston nousevan arvoon arvaamattomaan.

Kun osaavan palvelun saa henkilökohtaisesti suoraan omasta tilitoimistosta, se helpottaa yrittäjän arkea. Nopea ja ammattitaitoinen kokonaisvaltainen palvelu on meidän toiminnan lähtökohta.